ایلیا ملک
ایلیا ملک

راهنما 

دپارتمان اجرا و عملیات ساختمان خدمات متنوعی در زمینه امور اجرایی ساختمان در قالب قراردادهای رایج ساخت به شما ارائه می‌دهد، قرارداد پیمانکاری، مدیریت اجراء،  مشارکت در ساخت و بازسازی و مرمت کلی بناها از جمله این نوع قراردادها می‌باشد.

شما می‌توانید با ارسال نقشه‌های پروژه و در صورت لزوم بازدید از محل استعلام بها اجراء پروژه را بصورت رایگان دریافت نمایید و در صورت تمایل طی مذاکره حضوری اقدام به عقد قرارداد ساخت نمایید.

مراحل تنظیم قرارداد

1- کارفرما جهت استعلام قیمت کپی کلیه نقشه‌ها و مدارک فنی لازم را در اختیار شرکت قرار می‌دهد.

2- آنالیز بهاء توسط کارشناسان ظرف مدت 72 ساعت صورت می‌پذیرد.

3- شروط لازم همراه با صورت آنالیز بهاء در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.

4- در صورت موافقت اولیه پیش نویس قرارداد تنظیم می‌گردد.

5- در جلسه حضوری، مفاد قرارداد، شروط و تعهدات طرفین و آنالیز بهاء، تضامین قرارداد و برنامه زمان‌بندی مورد مذاکره طرفین قرار می‌گیرد.

6- آغاز عملیات ساخت مطابق با برنامه زمان بندی مندرج در قرارداد به اجرا گذاشته می‌شود.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 64 MB.