ایلیا ملک
ایلیا ملک
  • معماری داخلی

  • معماری داخلی ساختمان یکی از شاخه های اصلی معماری است که ارتباط تنگاتنگی با بهره برداران و سلایق و سبک زندگی آنان دارد ، در ساختمانهای مسکونی، معماری و دکوراسیون داخلی ،بیانگر سطح و نوع نگرش ساکنین ساختمان نیز میباشد .

طراحی معماری داخلی نیز علاوه بر دانش معماری نیاز به تخصصهای متعددی در زمینه علوم اجتماعی ، روانشناسی ، علوم رنگ ، چیدمان ، نور و ….. دارد در دکوراسیون داخلی امروزه سبکهای شناخته شده متعددی وجود دارد، مطابق با سلیقه و علاقه کارفرما ، طراح اقدام به طراحی کلیه عناصر و المانها، جدارها و کف و سقف ، مبلمان و طراحی نور مینماید .

 

شما میتوانید با اعلام موضوعات طراحی خود در سامانه علاوه بر مشاوره ، از ایده ها و طرحهای کارشناسان گروه بهره مند شوید.

قوانین طراحی و خدمات مهندسی

1-  کارفرمای محترم می‌بایست کلیه اطلاعات، دیدگاه‌های شخصی و مدارک لازم جهت تکمیل اطلاعات طراح را در سایت بارگذاری نمایند.

2- مدارک ارسالی می تواند کپی خوانا از مدارک اصل باشد.

3- مدارک باید معتبر و به روز و دارای اطلاعات متناقض نباشد.

4- برای طراحی نقشه‌های معماری باید دستورات صادره از مرجع صدور پروانه جهت تهیه نقشه‌ها ارسال گردد.

5- مفاد قرارداد فی مابین، مبنای انجام کامل خدمات می‌باشد.

6- انجام تعهدات مطابق برنامه زمانبندی قرارداد می‌باشد.

7-تسویه حساب نهایی با کارفرما قبل از ار سال کامل نقشه‌ها صورت می‌پذیرد.

8-اعمال هرگونه تغییرات پس از اتمام پروژه مستلزم توافق جدید در قالب متمم قرارداد می‌باشد.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 64 MB.