ایلیا ملک
ایلیا ملک

دپارتمان طراحی و خدمات مهندسی به شما این امکان را می‌دهد که بصورت آنلاین بتوانید از خدمات این بخش استفاده نمایید.

با ارائه اطلاعات لازم در خصوص مشخصات پروژه، تکمیل پرسش‎نامه و بارگزاری اسناد و مدارک (تصاویر موردنیاز) و همچنین درج دیدگاه‎های خود بعنوان کارفرما در هریک از زیرشاخه‌های طراحی سفارش خود را برای ما ارسال نمایید.

کارشناسان مربوطه پس از بررسی اطلاعات و در صورت لزوم دریافت اطلاعات تکمیلی قراردادهای طراحی پروژه را تکمیل و در اختیار شما قرار می‏دهند پس از امضا نهایی شدن قرارداد، فرایند طراحی آغاز می‎گردد.

پیش طرح‌ها مطابق با برنامه زمان‎بندی ارائه، اصلاحات لازم تا حصول نتیجه انجام و پس از نهایی شدن طرح مجموعه‌ای از مدارک طراحی شامل پلان‎ها، طرح‎های سه بعدی و جزییات کامل برای کارفرما ارسال می‌گردد درصورت نیاز به خدمات تکمیلی نظیر نظارت بر پروژه در مرحله بعدی اقدام می‎گردد.

قوانین طراحی و خدمات مهندسی

1-  کارفرمای محترم می‌بایست کلیه اطلاعات، دیدگاه‌های شخصی و مدارک لازم جهت تکمیل اطلاعات طراح را در سایت بارگذاری نمایند.

2- مدارک ارسالی می تواند کپی خوانا از مدارک اصل باشد.

3- مدارک باید معتبر و به روز و دارای اطلاعات متناقض نباشد.

4- برای طراحی نقشه‌های معماری باید دستورات صادره از مرجع صدور پروانه جهت تهیه نقشه‌ها ارسال گردد.

5- مفاد قرارداد فی مابین، مبنای انجام کامل خدمات می‌باشد.

6- انجام تعهدات مطابق برنامه زمانبندی قرارداد می‌باشد.

7-تسویه حساب نهایی با کارفرما قبل از ار سال کامل نقشه‌ها صورت می‌پذیرد.

8-اعمال هرگونه تغییرات پس از اتمام پروژه مستلزم توافق جدید در قالب متمم قرارداد می‌باشد.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 64 MB.