ایلیا ملک
ایلیا ملک

طراحی نما

نمای ساختمان جلوه‌ی ظاهری معماری در کالبد شهری و در مجاورت بافت محل استقرار ساختمان است.نما در واقع شناسه یک ساختمان در بافت شهری است و علاوه براین، عناصر، مصالح  و سبک نما بیانگر فرهنگ ،اقلیم ، طبقه اجتماعی ساکنین و کارکرد بنا میباشد.

امروزه نمای بسیاری از ساختمانها نیز تابع مدگرایی و سبکهای دوره‌ای شده‌اند.از این روست که شما میتوانید با مشاهده‌ی نمای ساختمان بصورت تقریبی دوره یا سال ساخت آن‌ را حدس بزنید.

جداره‌ی ساختمان بدلیل مواجهه مستقیم با هوای بیرون دارای بیشترین تبادل حرارتی ساختمان با محیط پیرامون بوده ودر حوادث طبیعی در معرض بیشترین عوامل تخریبی است،لذا ضرورت دارد نکات فنی و دیتیل‌های صحیح و استاندارد اجرائی برای تبادل حرارت، استحکام در برابر نیروهای خارجی و… در آن رعایت گردد .

طراحی و اجرای ساختمان یک کار تخصصی است که باید طراحان،مجریان و مهندسین و ناظرین با تجربه سپرده شود تا بتوانند در طول عمر ساختمان چه به لحاظ بصری ،اصول زیبائی شناسی و همچنین استحکام و کیفیت در طول عمر ساختمان عملکرد لازم را بنحو مطلوب به نمایش بگذارد.

     طراحی محوطه و معماری منظر

 

از دیرباز در ایران معماری محوطه پیرامون ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است،ویژگی‌های اقلیمی سرزمین ایران باعث گردیده که مردم جهت غلبه بر ویژگیهای زیست محیطی اقدام ویژه‌ای را انجام دهند که باغ ایرانی یک نمونه برجسته از این اقدامات است.معماری ایرانی در طراحی محوطه و معماری منظر دارای کسب و ابداعات منحصر به فردی است که آن را در دنیا مطرح نموده است.

برای سبک زندگی امروزه و با لحاظ نمودن شرایط آب و هوایی و اقلیمی ایران باید طراحان معماری چندهزار ساله این سرزمین را با ابداعات و ابتکارات معمارانه استمرار بخشید  واین  از دست متخصصین و طراحان صاحب دانش برخواهد آمد.دپارتمان طراحی گروه در این طرح‌ها برجسته‌ای دارد که میتوانند به شما کمک نماید.

قوانین طراحی و خدمات مهندسی

1-  کارفرمای محترم می‌بایست کلیه اطلاعات، دیدگاه‌های شخصی و مدارک لازم جهت تکمیل اطلاعات طراح را در سایت بارگذاری نمایند.

2- مدارک ارسالی می تواند کپی خوانا از مدارک اصل باشد.

3- مدارک باید معتبر و به روز و دارای اطلاعات متناقض نباشد.

4- برای طراحی نقشه‌های معماری باید دستورات صادره از مرجع صدور پروانه جهت تهیه نقشه‌ها ارسال گردد.

5- مفاد قرارداد فی مابین، مبنای انجام کامل خدمات می‌باشد.

6- انجام تعهدات مطابق برنامه زمانبندی قرارداد می‌باشد.

7-تسویه حساب نهایی با کارفرما قبل از ار سال کامل نقشه‌ها صورت می‌پذیرد.

8-اعمال هرگونه تغییرات پس از اتمام پروژه مستلزم توافق جدید در قالب متمم قرارداد می‌باشد.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 64 MB.