ایلیا ملک
ایلیا ملک

مشاوره در امور ساخت و ساز

 

با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های احداث ساختمان و به جهت جلو گیری از اتلاف منابع ، نیروی انسانی و مصالح و محیط زیست نیاز به تغییر اساسی در نگرش و رویه های جاری در فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ضرورت جدی دارد.

این تغییر هم در بخش دولتی و مقیاس کلان و هم دربخش خصوصی و ساخت و سازهای انفرادی باید صورت گیرد ،توجه به روشهای نوین ساخت ، سبکی ساختمان ، صرفه جوئی در انرژی و حفظ محیط زیست ، استفاده از مصالح ، تجهیزات و سیستمهای با کیفیت ، حرکت بسمت روشهای صنعتی سازی ساختمان و بهره گیری از جدیدترین دستاوردهای فن آورانه ، هوشمند سازی و…… از جمله مواردی هستند که میتوانند ساختمانهای با کیفیت تر و با عمر مفید بیشتری را برای ما به ارمغان آورند.

گروه مشاورین وظیفه خود میداند که در این زمینه و با اتکا، به توانمندی مهندسین و متخصصین خود سهمی بر عهده داشته باشد  ، لذا امکان مشاوره تخصصی در این خصوص برای شما عزیزان فراهم شده است.

نام و نام خانوادگی(ضروری)